DISCLAIMER

Http://post-airco.nl (Kamer van Koophandel: 05059633), hierna te noemen Post Airco, verleent u hierbij toegang tot https://post-airco.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Post Airco behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op https://post-airco.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Post Airco spant zich in om de inhoud van https://post-airco.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en / of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en / of onjuist is.

De op https://post-airco.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Post Airco.

In het bijzonder zijn alle prijzen op https://post-airco.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op https://post-airco.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Post Airco nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Post Airco en Mitsubishi High Industries (MHI-global.com).

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Post Airco, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van https://post-airco.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan te allen tijde aangepast worden.

Deze disclaimer is voor het laatst bijgewerkt op 21 mei 2016.